13818 E. Sprague Ave. Spokane, WA 99216 509-927-7774
Valley Auto Liquidators 13818 E. Sprague Ave. Spokane, WA 99216

509-927-7774

Store Hours

Monday: 9:00 am - 7:00 pm
Tuesday: 9:00 am - 7:00 pm
Wednesday: 9:00 am - 7:00 pm
Thursday: 9:00 am - 7:00 pm
Friday: 9:00 am - 7:00 pm
Saturday: 9:00 am - 7:00 pm
Sunday: 11:00 am - 5:00 pm
Text Us!